Theo khảo sát, tháng 12/2022, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng có sự chênh lệch giữa các nhóm ngân hàng cũng như giữa các kỳ hạn. Mức lãi suất huy động có sự thay đổi rõ rệt.

Tại các ngân hàng thương mại, tháng 12/2022, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có sự chênh lệch khá rõ rệt giữa các kỳ hạn gửi. Cụ thể như sau:

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 12/2022?

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng

Đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi tối đa là 6%/năm. Tháng 12/2022 hầu hết các ngân hàng đã niêm yết lãi suất tăng ghi nhận ở kỳ hạn 3 tháng. Dưới đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng tại một số ngân hàng mà bạn có thể tham khảo để có sự lựa chọn:

Ngân hàng

Lãi suất (%/năm)

Nam Á

6,00

SCB

6,00

OCB

5,90

PVcombank

5,80

Vietcombank

5,40

ACB

4,20

MB

4,80

Sacombank

5,80

HDBank

5,00

BIDV

5,40

MSB

6,00

SeAbank

5,70

SHB

6,00

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng

Kỳ hạn gửi tiết kiệm 6 tháng tại các ngân hàng thương mại theo khảo sát cũng có sự chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng. Trong đó có nhiều ngân hàng ghi nhận mức lãi suất cao khi cuộc đua lãi suất huy động vẫn đang vô cùng sôi nổi. Dưới đây là bảng lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng mà bạn có thể tham khảo:

Ngân hàng

Lãi suất (%/năm)

ACB

5,50

MB

5,70

MSB

6,50

VPbank

7,7 - 8,2 (tùy vào số tiền gửi)

OCB

7,2

VietAbank

7,30

NamAbank

7,40

TPBank

6,60

SHB

7,40

Sacombank

7,00

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng

Tháng 11/2022, theo khảo sát lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 9 tháng có sự dao động mạnh. Trong đó, ngân hàng có lãi suất tiền gửi kỳ hạn 9 tháng cao nhất là NamAbank với mức 7,8%/năm, tiếp đến là hai ngân hàng BacAbank với mức lãi suất 7,6%/năm , GPbank với mức lãi suất 7,55 %/năm.

Lãi suất kỳ hạn 9 tháng đối với khách hàng cá nhân tại một số ngân hàng như sau:

Ngân hàng

Lãi suất (%/năm)

Vietcombank

6,00

MSB

6,10

BIDV

6,10

Agribank

6,10

Vietinbank

6,00

ACB

5,70

Sacombank

7,15

SHB

7,50

Vietbank

6,40

NamAbank

7,80

GPbank

7,52 - 7,55

BacAbank

7,60

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng

logo bankpng moi 1564364550613165680694 crop 1566144192298343505150

Tháng 12/2022 lãi suất kỳ hạn 12 tháng ghi nhận mức cao nhất là 8,2%/năm của ngân hàng NCB và BaoVietbank. Tiếp đến là các ngân hàng có mức lãi suất 8%/năm của VietAbank và 7,9%/năm của NCB và SHB.

Bạn có thể tham khảo bảng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của một số ngân hàng sau:

Ngân hàng

Lãi suất (%/năm)

VIB

6,80

Vietinbank

7,40

BIDV

7,40

Agribank

7,40

ACB

6,20

MSB

6,80

Sacombank

7,30

Dongabank

7,20

PGbank

6,90

SHB

7,90

OCB

7,90

NCB

8,20

BaoVietbank

8,20

Kienlongbank

7,50

VietAbank

8,00

CBBank

7,45

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng tháng 12/2022 ghi nhận mức cao nhất là 8,7%/năm áp dụng cho hình thức gửi tại quầy tại ngân hàng VPbank.

Những ngân hàng có lãi suất tiền gửi kỳ hạn này cao chủ yếu là các ngân hàng như: VietABank, PVCombank, Saigonbank, SHB… Còn các ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank áp dụng mức lãi suất là 7,4%/năm. 

Dưới đây là bảng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy của một số ngân hàng:

Ngân hàng

Lãi suất (%/năm)

Kienlongbank

7,75

SCB

7,30

VietABank

8,10

VPbank

8,2 - 8,7 (tùy số tiền gửi)

Vietcombank

7,40

Vietinbank

7,40

BIDV

7,40

Agribank

7,40

MSB

7,50

Oceanbank

6,90

PVcombank

8,15

ABBank

7,80

Saigonbank

8,60

Seabank

6,90

VIB

7,00

PGbank

7,60

ACB

6,90

SHB

8,30

Sacombank

7,50

Lãi suất tiết kiệm nhóm “Big 4” ngân hàng nhà nước

Tháng 12/2022, theo khảo sát lãi suất tiền gửi nhóm “Big 4” ngân hàng nhà nước gồm: BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank đã có nhiều thay đổi. Mức lãi suất tiền gửi đã tăng. Trong đó:

Ngân hàng Vietcombank: Dao động từ 4,9%/năm – 7,4%/năm cho thời gian huy động từ 1 tháng đến 36 tháng. Trong đó, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất hiện là 7,4%/năm cho tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng đến 60 tháng. 

Ngân hàng Agribank: Dao động từ 4,9%/năm – 7,4%/năm cho kỳ hạn huy động vốn từ 1 tháng đến 24 tháng. Trong đó mức lãi suất cao nhất là 7,4%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng.

big 4 3358 1644367742 860x0 e1671094315350

Ngân hàng BIDV: Dao động từ 4,9%/năm – 7,4%/năm, niêm yết cho kỳ hạn huy động từ 1 tháng đến 36 tháng. Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất hiện là 7,4%/năm áp dụng tại kỳ hạn 12 tháng đến 36 tháng.

Ngân hàng Vietinbank: Dao động từ 4,9%/năm – 7,4%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng. Lãi suất tiền gửi cao nhất đang được Vietinbank triển khai là 7,4%/năm tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. 

Bạn có thể tham khảo lãi suất gửi tiết kiệm tháng 12/2022 của nhóm “Big 4” qua bảng sau:

Kỳ hạn/Ngân hàng

Lãi suất (%/năm)

Agribank

Vietinbank

Vietcombank

BIDV

3 tháng

5,40

5,40

5,40

5,40

6 tháng

6,10

6,00

6,00

6,00

9 tháng

6,10

6,00

6,00

6,00

12 tháng

7,40

7,40

7,40

7,40

24 tháng

7,40

7,40

7,40

7,40

36 tháng

-

7,40

7,40

7,40

Trên đây là những thông tin tổng hợp về lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng trong tháng 11/2022, bạn có thể tham khảo để có những quyết định phù hợp khi lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm. Từ đó nhận được mức lãi suất tốt nhất cho khoản tiền nhàn rỗi khi gửi tiết kiệm vào ngân hàng.