Các tỷ giá trên đây có thể thay đổi theo thị trường mà không cần báo trước. Tỉ giá đồng TWD và MYR chỉ áp dụng cho giao dịch mua bán tiền mặt.